Всички мравки на Земята тежат приблизително колкото всички хора