Проект "ТВОЯТ ЧАС" учебна 2017-20178 година

За втора поредна учебна година ОУ „Иван Вазов“ с. Русокастро се включва активно в участие по проект „Твоят час“.

През настоящата 2017/2018 учебна година в училището работят 11 групи, от които 5 от модул „Извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения“ и 6 от модул „Извънкласни дейности за развитие на творческите способности на учениците“.

Обхванати са 89 от 110 ученици. Това са повече от 80% от учениците, обучаващи се в училището.

Интересът към занятията е много голям не само от страна на учениците, но и от страна на техните родители, които с интерес участват в някои от часовете, в публичните изяви на групите, в подреждането на изложби и организирането на благотворителни базари.

Всички участници с нетърпение очакват екскурзията до природен парк „Странджа“ и до с. Равадиново в деня на празника на училището-11 май, където всички групи ще имат занятия на открито.