ПРОЕКТ "Твоят час" - учебна 2016-2017 година

Група от екипа: „Географията лесна и интересна”

Участват 8 ученика от 8-ми клас с образователни затруднения по география и икономика. Обект на изучаване е огромен материал от различни научни проблеми и хипотези за миналото на Земята, за интересни явления и процеси в литосферата, хидросферата и атмосферата. В занятията се разглеждат много от природните процеси, явления и феномени. Предвидени са и часове за природните чудеса на България. Основната цел на обучението е учениците да се убедят, че науката География може да бъде и лесна и интересна. Използва се научна литература, както и учебни уреди за измерване на различни елементи от процесите в атмосферата.

Група от екипа: „Човекът и природата – забавен и интересен предмет“

Участват 8 ученика от V и VІ клас. Обект на изучаване са живото богатство в родния край – горски плодове, билки, гъби, защитени растения и животни в гората и по българското Черноморие. Учениците ще изготвят табло „Яко е да си еко“, с което ще разкрият значението на птиците, бозайниците и пеперудите за човека. Ще се изработят хранилки за птиците и ще се окачат по дърветата в двора на училището. Работата с увеличителните уреди – лупа и микроскоп ще разкрие клетъчния строеж на организмите. Специално внимание се отделя за здравословното хранене, чистата вода и чистия въздух, като най-важни условия за живот. Предвидената в края на обучението екскурзия до гр. Малко Търново и Природен парк „Странджа“ ще разкрие грижите на човека за опазване на уникалното богатство от растения и животни в родния край.