"Дигитална раница"

В периода 23-28 февруари се направи представяне на "Дигитална раница" за ученици, учители и родителиот Основно училище "Иван Вазов".